Lazer Nedir ?

     İnsan derisinin optik ve termal karakteristiğinin iyice anlaşılması, çok sayıdaki yeni tedaviler ve yaklşımlar için bu organ sistemini ideal bir odak haline getirmektedir. Bu yaklaşımlardan birisi de lazer teknolojisidir. Önceleri özellikle savaş teknolojisi için geliştirilen bu teknik son 40 yıldır tedavi amaçlı olmak üzere tıp sektöründe, özelliklede dermatolojide önemli yerini almıştır. Kullanım yaygınlığının hızla artması, eğer bilinçsiz kullanıldığı taktirde gerek ekonomik gerekse de tıbbi bazı sakıncaların da artmasına neden olabilecektir. Bu nedenle lazer ile uğraşan her hekim lazerin nasıl bir güç olduğunu, lazer ve doku optiğini, lazer-doku etkileşimlerini, yan etkilerini ve bunlarla nasıl mücadele edeceğini çok iyi bilmelidir.Aksi taktirde lazer tekrar eski amacı olan zarar verici bir silaha dönecektir.

Lazer Nedir

LASER terimi aslında Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation kelimelerinin başharflerinden oluşmuş bir kavramdır ve uyarılmış radyasyonun yoğunlaşmasıyla güçlendirilmiş bir ışık demetini yansıtmaktadır. Işık kaynağından çıkan ışınların belli bir tüpte biriktirilip güçlendirilerek, belli bir noktaya yönlendirilmesi esasına dayanır. Bu amaç için gereken lazer ortamı birkaç bölümden oluşur:

Lazer Işını nı oluşturabilmek için gerekli elemanlar

1) Güç kaynağı (flashlamp, doğru akım elektrik enerjisi gibi)

2) Lazer maddesi = Aktif ortam (gaz, sıvı, katı).

3) Optik kavite ya da tüp (resonator). Bu tüp içinde her iki uçta yansıtıcı veya kısmi yansıtıcı aynalar mevcuttur.

4) Dağıtım sistemleri (Tüp içinden kısmen yansıyan ışınları hedef dokuya taşıyan düz veya fleksible fiberoptik sistemler).

Güç kaynağından gelen enerji aktif ortamdaki atomları uyarır. Atomların uyarılmış durumundan metastabil durumlara geçişleri esnasında ortaya çıkan enerji ısı formunda dışarıya verilir. Atomlar metastabil durumdan stabil enerji seviyesine geçtiklerinde ışık fotonları oluşur. Fotonlar diğer atomları uyarırlar ve olay logaritmik tarzda gelişir, kısa sürede büyük miktarda ışık üretimi olur. Yeterli yoğunluğa ulaşıldığında ise tam bir amplifikasyon oluşur ve lazer ışını yaratılır.

Bu şekilde oluşan lazer ışını diğer basit ışıklardan farklı olarak:

a) Yüksek enerjili ve yoğun

b) Her şartta birbirleriyle aynı fazda hareket eden (coherence)

c) Tek renkte (monochromatic) 

d) Dağılmaksızın birbirlerine paralel olarak yol alan (collimation) ışık demetidir.

Lazer Işını

Lazer Işını