Güvenlik

       Bilinçli olunduğu ve koruyucu önlemler yerine getirildiği taktirde lazer kullanımı oldukça güvenlidir. Lazer işlemi sırasında, lazer ışınının dalga boyuna uygun güvenlik gözlükleri hem hekim, hem de hasta tarafından giyilmelidir. Göz çevresindeki lezyonlara çalışırken intraoküler koruyucu lensler kullanılmalıdır. Karbondioksit Lazer kullanıldığında; tedavi bölgesinin etrafında kolaylıkla alevlenebilecek kuru örtüler bulundurulmamalı, ya da su veya serum fizyolojik ile ıslatılmalıdırlar. Tutuşabilecek nitelikteki cerrahi dezenfektanlar ve anestezik gazlar kullanılmamalıdır. Özellikle karbondioksit veya Er:YAG lazer ile cilt yenileme ve Q-anahtarlı lazer ile dövme tedavileri sırasında havaya bir duman şeklinde salınan potansiyel olarak enfeksiyöz partikülleri taşıma özelliği olan dumanı ortamdan uzaklaştırmak için duman emici aparatlar kullanılmalıdır. Lazer ışınlarının yansımasını azaltmak için metal aletlerin parlaklıkları alınmalı, odada ayna ya da başka yansıtıcı yüzeyler bulunmamalıdır. Tedavi lazerinin kullanıldığı odanın kapısı kapalı tutulmalı ve üzerine uyarıcı levha asılmalıdır. Harici gaz ihtiyacı olan lazerlerde (Karbondioksit) gaz sızıntısı kontrol edilmelidir. Boya lazerlerinde kullanılan boyaların çoğu da yanıcı, zehirli ve karsinojen özelliklere sahiptir. Bunların depolanması, doldurulması ve atılması ile ilgili tüm emniyet ve çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınması zaruridir. Lazerlerin çoğu çalışabilmek için yüksek voltaj gerektirir. Bu sebepten dolayı hiçbir lazer cihazı gerekli eğitim almamış kişiler tarafından açılmamalıdır.
       Sonuç olarak; çağdaş bir teknolojik tedavi yöntemi olan lazer tıbbın her dalında kullanılmaktadır. Her geçen gün daha etkili ve en az yan etkili hale getirmek için, mevcut olan lazer sistemleri geliştirilmekte ve yeni lazer sistemleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bütün bu lazer sistemleri karşısında, lazer tedavisiyle ilgilenen her dermatolog önce tedavi etmek istediği hastalık grubunu belirleyip, dokunun optik karakteristiklerine uygun lazer sistemini seçmelidir ki tedavinin sonucu istenilen düzeyde olsun. Bu anlamda tek bir lazer sistemi ile birçok hastalığı tedavi etmek mümkün olmadığından, birbirlerinin etkilerini bozmayacak şekilde birkaç lazeri birarada bulunduran lazer ünitleri üretilme durumuna gidilmektedir. Lazerle uğraşan her hekim lazer-doku etkileşimlerini, lazer komplikasyon- larını ve postoperatif lazer bakımını çok iyi bilerek lazer uygulamalıdır.